خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند
بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 355 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

چکیده تحقیق

در این تحقیق ما بر آنیم که نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند را مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار دهیم. در فصل اول و و دوم تحقیق به شرح کلیات و ادبیات و پیشینه تحقیق پر داخته ایم. در فصل سوم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد. 28 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند مورد مطالعه قرار گرفتند و این 28 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند؛ شامل 25 مرد و 3 زن می باشد. در فصل چهارم ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده ار آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است. در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه اول، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند تاثیر داشته است.

فهرست مطالب

 

عنوان     صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق       1

1-1  مقدمه          2

1-2  بیان مسأله     3

1-3  اهداف تحقیق 4

1-4  فرضیههای تحقیق       4

1-5  روش انجام تحقیق        4

1-6  واژگان كلیدی 5

1-6-1  گمرک      5

1-6-2  صادرات   5

1-6-3  واردات     5

1-6-4  منطقه آزاد 5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق       6

2-1 مقدمه           7

2-2 سازمان گمرک 8

2-3 تعریف گمرك به عنوان یك اصطلاح بین المللی         9

2-4  نقش  گمرك   9

2-5  وظایف گمرك 9

2-6 اهداف بلند مدت گمرک  11

2-7 تاریخچه گمرك در ایران 12

2-8 ساختار سازمانی گمرک ایران       13

2-9 مشکلات و چالش های گمرکات ایران         13

2-10 فرایند اظهارکالا به گمرک  به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا 15

2-11 نخستین مناطق آزاد جهان         16

2-12  تعاریف منطقه آزاد    17

2-13  تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 17

2-14  مبانى نظرى تجارت آزاد         18

2-15  اهداف مناطق آزاد     19

2-16  تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟       21

2- 17  اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد 21

2-18   شرحی از اهداف تشكیل مناطق آزاد در كشور       22

2-19  ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد    22

2-20   آسیب های فعلی مناطق آزاد     24

2-21 تاریخچه ایجاد منطقه آزاد اروند  26

2-22 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند         26

2-23 امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند     27

2-24 دلایل انتخاب منطقه آزاد اروند (مزایا)      27

2-25 چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند       31

2-26  سایرمناطق آزاد در ایران         31

2-27 مهمترین موارد تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران عبارتند از:        32

2-28  پیشینه تحقیق           33

2-29   اهمیت پیشینه در تحقیقات       33

فصل سوم : روش های انجام پژوهش    36

3-1 مقدمه           37

3-2 روش تحقیق   37

3-3 فرایند انجام پژوهش      38

3-4 جامعه آماری  39

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه    39

3-6   روش گردآوری اطلاعات          40

3-7 تحلیل پرسشنامه           41

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق   42

3-9 پایایی تحقیق   42

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ             43

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق        43

3-11 خلاصه فصل سوم      44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق      45

4-1 مقدمه           46

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    46

4-3  تحلیل های توصیفی     47

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     47

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           48

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            49

4-3-4  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان      50

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی 51

4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها  52

4-6 آزمون فرضیه ها         53

4-6-1 آزمون فرضیه اول    54

4-6-2 آزمون فرضیه دوم     55

4-6-3 آزمون فرضیه سوم    56

4-6-4 آزمون فرضیه چهارم 57

4-8 خلاصه فصل چهارم     58

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   60

5-1 مقدمه           61

5-2 پیشنهادات کلی تحقیق    61

5-3  پیشنهادات به محققین آینده          62

( منابــــع و مــــآخذ )           64

پرسشنامه 67

 

 

دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند ,

<-BloTitle->
<-BloText->